Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Дружества със специална инвестиционна цел

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,4
ISBN: 978-954-730-790-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виктор Токушев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Виктор Токушев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества,както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдениса основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата,отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества,банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършванена инвестиции.При анализирането на поставените теоретични въпроси етърсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката наКомисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани сдейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционнацел.

...азлични видове недвижими имоти, вкл ... Основни понятия | ELANA BG Trader ... . има дружества ... Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани със секюритизацията на недвижими имоти и вземания посредством дружества, получили лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел, както ... Асоциация на дружествата със... На ... ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ... ... Асоциация на дружествата със... На 16.02.2011г. официално бе регистрирана Асоциация на Дружествата със специална инвестиционна цел - „АДСИЦ". със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти следва да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2. (8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2018 г.) Най-малко 70 на сто от брутните приходи за Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ „Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) е акци...