Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Граждански процесуален кодекс 2012

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,38
ISBN: 978-954-608-197-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Благовест Пунев, Венелин Гачев, Георги Хорозов, Диана Митева, Димитър Танев, Елена Кръшкова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Граждански процесуален кодекс 2012 Благовест Пунев, Венелин Гачев, Георги Хорозов, Диана Митева, Димитър Танев, Елена Кръшкова epub книги безплатно

Описание:

"Граждански процесуален кодекс" проследява прилагането на влезлия в сила през 2008 г. ГПК. Насочена е към специалиста от практиката и предлагаразрешения на проблеми, свързани с приложимостта на закона към всичкиспорни и безспорни съдебни производства по граждански дела.Авторскиятекип показва репрезентативната практика на ВАС, включително спорната ипротиворечивата, като акцентира върху иновациите, въведени с новиязакон, които създават трудности в правоприлагането.Ще откриете по-стари разрешения на съдебната практика, които са запазили своята сила, тъй като се прилагат и при новите условия.

...о ... - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01 ... Граждански процесуален кодекс - част 3 ... .03.2008 г.) исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв., с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет; ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 о ... чл. 219, ал. 1 ГПК | Текст и съдебна практика ... . В сила от 01.03.2008 г. Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 ... Ново! Граждански процесуален кодекс 2 09 С01 18. издание към 9 януари 2020 г. Издателство: Сиби {7} Влахов, К., „Актуални проблеми на новия граждански процесуален кодекс", С, 2012, второ издание, с. 166, посочва, че разпоредбата на чл. 366 ГПК имала предвид най-вече вземания за лихви и ... Граждански процесуален кодекс (ГПК) | Започване на нотариалното производство Чл. 571. Нотариалните производства започват с устна молба. Молбата се подава в писмена форма само когато се иска издаване на нотариален акт ... "Граждански процесуален кодекс" съдържа цялостен коментар по най-важните въпроси и новите моменти на ГПК, както и изчерпателен анализ на съдебната практика. Граждански процесуален кодекс Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 08 ВКС Граждански процесуален кодекс ГПК 2017 промени в ГПК...