Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Българското гражданство - материалноправни и процесуални аспекти (Второ допълнено и преработено издание) 2004

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,56
ISBN: 954-9583-19-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Веселин Христов Цанков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Веселин Христов Цанков книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ва основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат ... Предлагат отмяна за получаване на българско гражданство ... ... ... 1. "Новият Закон за българското гражданство и съответствието му с европейските стандарти". Сп. Правна мисъл, 2000, № 1, с. 37-50 2. "Предоставяне на убежище в Република България", сп. на Правилника за легализациите, заверките и прево ... Бургаски свободен университет - град Бургас ... . 37-50 2. "Предоставяне на убежище в Република България", сп. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред. 3 ВЪВЕДЕНИЕ На 28 април 2017 г. Европейската комисия прие Известие относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната средаa, чиято цел е да обясни подробно становището на Съда на Европейския съюз за Съветът за развитие към Министерския съвет ще обсъди проекта на правосъдното министерство за промени на Закона за българското гражданство и той ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Основната задача на екипа бе да подготви и предложи изменения в Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство. Сигнал относно противоречива съдебна практика по въпроса за легитимацията на цесионера в исковото производство по чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 ГПК, депозиран в деловодството на Върховния касационен съд под вх. № В-707/04.06.2020 ... Предмет на настоящото изследване е институтът на вещното право на строеж. Целта на изследването е от една страна, да се проследи развитието на правото на строеж от времето на неговото възникване до наши дни и от друга ... Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. Второ преработено и допълнено издание: Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат ... От кандидатите за българско гражданство да не се изисква удостоверение от МВР за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните ......