Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Организации с нестопанска цел

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,32
ISBN: 9789547307728
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Организации с нестопанска цел pdf

Описание:

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата нанестопанските организации - юридически лица с нестопанска цел,политическипартии, религиозни общности и институции, и технитеотношения с държавата.Поместени са Законът за юридическите лица снестопанска цел и актове поприлагането му, Законът за политическитепартии и Законът за вероизповеданията,които регулират правния статус,реда и условията за учредяване, регистрация ипрекратяване на тезиорганизации. Под линия са посочени предишни редакции наотменени иизменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и междуправните норми, включени в сборника.

...ус, за да се извеждат автоматично данните в отчетите за приходите и разходите на предприятията с нестопанска цел трябва отчитането на разходите да се организира така ... Регистрация на НПО (Фондация / Сдружение) - всичко по ... ... ... ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Е: Сдружение 66.8 Фондация 32.0 Не отговорил 1.2 База n = 259 ТАБЛИЦА 2. ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРЕД ВИДА НА ОСНОВНАТА ИМ ДЕЙНОСТ Обяви в категория "Организации с нестопанска цел" Аб ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .8 Фондация 32.0 Не отговорил 1.2 База n = 259 ТАБЛИЦА 2. ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СПОРЕД ВИДА НА ОСНОВНАТА ИМ ДЕЙНОСТ Обяви в категория "Организации с нестопанска цел" Абонирай ме 15.06.20 Хореограф в Детски фолклорен ансамбъл ,,Бистрица", с.Бистрица Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд ... § Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ): чл. 2 ЗЮЛНЦ - относно ... G Suite за организации с нестопанска цел Помогнете на организацията си с нестопанска цел да постигне по ... Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, НЕ може да извършва синдикална, религиозна или политическа дейност! Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Предмет на закона Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. Всяко предприятие с нестопанска цел, което не е осъществявало дейност по смисъла на З...