Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за корпоративното подоходно облагане - 2003 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,49
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Закон за корпоративното подоходно облагане - 2003 г. във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...лагане. Може да изтеглите новия наръчник от следната препратка към сайта на НАП: Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2016 г ... Закон за корпоративното подоходно облагане 2013 г ... ... . Наръчник по корпоративно подоходно облагане (2015) ... Раздел xii.i ПРАВОТО НА ЕС В ОБЛАСТТТА НА КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ ... Директива 2003/49/ЕО от 3 юни 2003 г. относно общата система за данъчно ... Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративнот ... 【Закон за корпоративното подоходно облагане - 2003 г ... ... ... Директива 2003/49/ЕО от 3 юни 2003 г. относно общата система за данъчно ... Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.), се променят някои от сегашните и се създават нови ... ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (извадка) В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2019 г. Закон за корпоративното подоходно облагане . изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до . 10 на сто Заповед № ЗМФ - 86 от 1 февруари 2016 г. на основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане - утвърден списък с наименования на общини, в които през предходната година е ... Закон за корпоративното подоходно облагане (Отм. ... бр. 102 от 2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.) Основа за облагане по чл. 36, ... (нова, ДВ, бр. 109 от 2003 г. - в сила от 01.01.2004 г.) балансовата стойност ... Кликнете върху връзката, за да изтеглите документа. Закон за корпоративното подоходно облагане-последни изменения ДВ бр. 94/30.11.2012 г. Коментар на промените редакция от 30.11.2010 Закон за Корпоративното Подоходно Облагане Сделки между свързани лица чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01. 01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и фи- В този смисъл не прави изключение и Законът за корпоративн...