Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за обществените поръчки - III/2020

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2020
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,10
ISBN: 9789542825685
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Закон за обществените поръчки - III/2020 epub книги безплатно

Описание:

Изданието съдържа:Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за обществените поръчкиНаредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчкиТарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред комисията за защита на конкуренцията и пред върховния административен съд

...ите поръчки. Профил на купувача (Загл ... Закон за обществените поръчки ... . доп. - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Раздел i. Портал за обществени поръчки. 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2. ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния докумен ... PDF ОБЩО РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ... ... . ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. ЗАКОН за обществените поръчки . Обн. - ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.; в сила от 01.10.2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от Закон за обществените поръчки; Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.) Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г. Намерени са общо 143 определения по ЗОП за 2020 година. 1 Определение № АКТ-488-11.06.2020 Дата на определение: 11.06.2020 г. Считано от 01.03.2019 г. влизат в сила поредните промени в Закона за обществените поръчки, които обичайно поставят различни въпроси пред възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки. Поредна промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП) е публикувана в портала за обществени обсъждания www.strategy.bg.Част от предложените изменения са очаквани и нужни - те са свързани с новата електронна платформа за ... 1. Закон за обществените поръчки. 2. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инв...