Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за автомобилните превози - Съдебна практика

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,80
ISBN: 9786191980819
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Бисер Динев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Съставител: Бисер Динев книги Закон за автомобилните превози - Съдебна практика epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата съдържа: закон за автомобилните превози; наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.); наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари; наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка;наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета; наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; други нормативни актове.

...ормативни актове в книжарница Bookpoint ... Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... . Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Закон за автомобилните превози - Обн. ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г.; в сила от 17.09.1999 г.; посл. изм. и доп ... Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа страна, които не биха могли да ... закони ExLege правноинформационна с ... store.bg - Закон за автомобилните превози. Съдебна ... ... ... закони ExLege правноинформационна система. Съдебна практика на ВКС, ВАС, районни, окръжни ... Книги от категория Юридическа литература в книжарница Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! ЗАКОН за автомобилните превози Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 ... Съдебна и арбитражна практика ... Съдебна и арбитражна практика; Административна практика ... Закон за автомобилните превози ... В разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет ... Приложение » ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (1.23 mb) Страница 3/3 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България 2014 Всички права запазени Закон за задълженията и договорите. Сборник нормативни актове/ i-2018. 2.90 лв. Закон за автомобилните превози. Съдебна практика Съставител Бисер Динев ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане Със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ЗАП), в сила от 1.3.2013 г., относно правата на пътниците в автобусния транспорт, когато е причинена смърт или телесна ... Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) При криза на транспортния пазар за превози министърът на транспорта за определен вид превози може: Цена: 8.00 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ - Закони - Автобуси -Списание за професионалисти - ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ -ЗА...