Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон и правилник за държавния финансов контрол. Закон и правилник за Сметната палата

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,96
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Закон и правилник за държавния финансов контрол. Закон и правилник за Сметната палата във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...народва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г ... Цветан Цветков: Прилагането на европейските норми за ... ... ., приет от ХlІii Народно събрание на 26 ноември 2014 г. Така е и със Сметната палата в България, която в новото си издание се появява с приетия от Народното събрание Закон за Сметната палата (ЗСП) през 1995 година, макар че нейната история започва ... Проект на Закон за независимия финансов одит. Обсъждане от 07.04.2016 г. до 21.04.2016 г. Проект на Закон за изменение и допълнение ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ВЪТРЕШЕН ... ... ... Проект на Закон за независимия финансов одит. Обсъждане от 07.04.2016 г. до 21.04.2016 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ ... Така е и със Сметната палата в България, която в новото си издание се появява с приетия от Народното събрание Закон за Сметната палата (ЗСП) през 1995 година, макар че нейната история започва ... - Закон за Сметната палата - ДВ, бр. 109 от 18.12.2001 г., последно изменен ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.; - Правилник за прилагане на Закона за държавен вътрешен финансов контрол, Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит и за отнемане на функция или на функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 се приемат с мнозинство от 4 гласа. Чл. 1. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор. Закон за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, март 2010 PDF файл, 273,8 KB, последни промени от 19.03.2010 В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите "Закона за финансов контрол и Закона за държавен и народен контрол" се заменят със "Закона за държавната финансова инспекция". 2. Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ ......