Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,35
ISBN: 9789547309777
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Приложение към сборника "Обществени поръчки" (13. издание)Това издание съдържа новия Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, който се прилага от 15 април 2016 г. Включена е и Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.Надяваме се да бъдем полезни за всички читатели, които вече са закупили 13-то издание на сборника "Обществени поръчки".

...а прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) ... Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ... ... ... още Свързани документи ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2008 Г.) § 11. В този сайт ще намерите ... PDF ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ... ... . (ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2008 Г.) § 11. В този сайт ще намерите обявените от Университета за национално и световно стопанство обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. В сила от. 01.07.2006 . г. Приет с ПМС № Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (март 2019 г.) Обн. ДВ бр. 28 от 8 Април 2016 г., изм. и доп. В сила от 26.02.2012 г. 1 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 01.07.2006 г. Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г. Обн. Предложеният проект на наредба, както и измененията и допълненията в ППЗОП и УП АОП са свързани с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г. Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), в сила от 30.06.2015 г. pdf / 2428.14 KB. Правилник за прилагане на закона за тютюна и тютюневите изделия, доп. бр. 40 от 2.06.2015 г. 3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за ... Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, като чрез тях подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, които са в сила ... В книгата се разглеждат правните уредби на големите и малките обществени поръчки според Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 2004 г., Правилника за прилагане ЗОП от 2004 г., Наредбата за ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки Обн. - ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила ... 1. ЗОП Закон за обществените поръчки 2. ППЗОП Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 3. ЗЕДЕП Закон за електронния документ и електронния подпис 4. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщава пресслужбата на Министерски съвет. Проект на Постано...