Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Помагало по данъчно право - Второ издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,70
ISBN: 9789542830719
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ганета Минкова, Нина Чилова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Помагало по данъчно право - Второ издание pdf

Описание:

Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност „Право“ въввисшите училища, както и за други специалности в областта наикономиката и финансите, в чиито учебни планове е включенадисциплината „Данъчно право“. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпитпо „Публичноправни науки“, докторантски изпит по или кадидатстване за заемане надлъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно и за практикуващи юристи, а и заграждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения.Всяка тема съдържа план, посочване на нормативната уредба, препоръчителна литература, основни понятия, въпроси, тест и казус.Освен това са посочени и актове на Конституционния съд,Върховния административен съд и съдебна практика на административните съдилища.СЪДЪРЖАНИЕПредговор1. Данъчно право в правната система на Република България. Предмет, система и отграничения на данъчното право от други правни отрасли. Източници на данъчното право2. Данъчни правни норми – същност, строеж, видове. Влизане в действие3. Данъчни правни отношения. Понятие, видове. Данъчна правосубектност4. Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове5. Данъчна система. Обща характеристика. Начини и принципи на данъчно облагане6. Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци. За тъй наречената „автономия на данъчното право“7. Правно положение на данъчната администрация. Структура и организация. Правомощия на органите по приходите8. Международно данъчно право. Понятие и източници. Международно данъчно облагане, способи за избягване9. Понятие за данъчен процес10. Субекти, страни, участници в процеса. Доказателства и доказателствени средства11. Данъчно производство. Понятие. Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна проверка и данъчна ревизия12. Издаване и правна характеристика на ревизионния акт13. Фискален контрол14. Обжалване на ревизионния акт по административен ред15. Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред16. Касационно производство по АПК17. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела18. Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация. Правен режим на декларирането. Административно обслужване19. Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски20. Данъчно изпълнително производство21. Производство по налагане на обезпечителни мерки22. Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения23. Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания. Общи и специални привилегии. Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и опрощаване на данъчните вземания. Данъчна амнистия24. Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане на санкции25. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица26. Правен режим на местните данъци. Видове27. Правен режим на данъка върху добавената стойност28. Правен режим на акцизите29. Правен режим на корпоративното подоходно облаганеРешения на Конституционния съд и тълкувателни решения на Върховния административен съд

...СИЕЛА】 9789542830719 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Помагало по данъчно право | Ozone.bg ... . Помагало по данъчно право. Второ актуализирано и допълнено издание Автори: Ганета Минкова , Нина Чилова Второ допълнено и актуализирано издание. Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студен ... Данъчно право | Лекции по Право ... . Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност "Право" във висшите училища, както и за други специалности в областта на ... В тази книга се анализира практиката на ВКС по прилагането на трудовото законодателство - 150 от най-интересните решения (отнасящи се до важни въпроси ...