Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Защита на потребителите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,83
ISBN: 9786192260354
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Защита на потребителите epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

 Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове. Поместени са Законът за защита на потребителите, Законът за потребителския кредит, Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители, Законът за електронната търговия и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Информационното приложение включва извлечение от Закона за защита на конкуренцията във връзка със защитата от нелоялни търговски практики, справочник на актовете на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите, както и информация за органите, отговарящи за защитата на икономическите интереси на потребителите и организациите, които могат да предявяват искове за нарушения на колективните интереси на потребителите.

... отговарят за защита на икономическите интереси на потребителите, по смисъла на Регламент 2006/2004/ЕС на ЕП и на Съвета за ... „Изисквания на Закона за защита на потребителите при ... ... ... Протокол от заседание на Националния съвет за защита на потребителите, проведено на 8 октомври 2015г. Дневен ред на заседание на НСЗП, 15 март 2016г. Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПО ... СППП | Сдружение за правна помощ на потребителите ... . Дневен ред на заседание на НСЗП, 15 март 2016г. Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № bg05m9op001-2.010-0599-c01 Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица ... ЕП:Нови правила за защита на потребителите - Новите правила въвеждат хармонизиран модел за колективни искове във всички държави членки, който гарантира, че потребителите ще получат адекватна защита... Потребителите са специално защитени, когато пазаруват стоки или услуги извън търговски обект - например в дома им, на работното място, по време на екскурзия или на презентации, тъй като е Прочети повече: вод Световния ден на потребителите от 15 март към Комисията по търговия и защита на потребителите (КТЗП) започва работа "Горещ телефон". На цената на един градски разговор при обаждане на ... Служителите от отдел „Стопански дейности и защита на потребителите", съгласно дадените им компетенции в Закона за защита на потребителите: С промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), които влязоха в сила на 14 февруари 2020 г., България създаде необходимите условия за ефективно прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно ... Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект, трябва да се тълкува в смисъл, че националният законодател може да ... Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в обучение, насочено към подобряване на разбирането на изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители. Обучението се ... Category archives for Защита на потребителите. ... Защитата на правата на потребителите съгласно Директива 93/13 и съдебната практика на Съда на ЕС в светлината на измененията на ГПК от 2019 г. Сигналите, жалбите и молбите се изпращат до Комисията за защита на потребителите (КЗП), която е компетентният орган да разгледа конкретния случай и да вземе решение по него. 2. Правоимащи лица (2) Комисията за защита на потребителите, в качеството си на Единна служба за връзка, и компетентните органи по чл. 190г, т. 2 - 11 обменят информация и сътрудничат помежду си във връзка с упражняваните от тях правомощия за ......