Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за устройство на територията - 16. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,89
ISBN: 9786192261238
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното проектиране и строителството, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, както и с контрола върху устройството на територията – оспорване на индивидуални административни актове, административен контрол, недопускане и отстраняване на незаконното строителство.Поместени са Законът за устройство на територията, Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие. Включен е и Законът за регионалното развитие, с който се уреждат разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално и регионално равнище.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, изм ... ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ... . ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г. за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм ... Закон за устройство на територията 2019 ... 9. 90 лв. 16. издание към 29 март 2019 г. ... Изданието представя законовата уред ... Закон за устройство на територията | МРРБ ... . ... Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инвестиционното ... С измененията в Закона за устройство на територията, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г. устройствените инструменти с регионално и национално значение (районните ... ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Обн. ДВ. бр.63 от ... Мерки за безопасност в АГКК във връзка с covid-19. Закони ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ДВ, БР. 1 ОТ 2001 Г.) Народното събрание прекрои правилата в Закона за устройство на територията. От тук насетне всички устройствени планове и техните изменения, както и разрешителните за строеж в цяла България ще бъдат... Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а се прекратяват ... 102 резултата за " Закон за устройство на територията" ... -промени в Закона за устройство на ... Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов. Закон за устройство на територията - ново издание 2017 Автор: Боряна Атанасова, публикувано на 13 Март 2017 НОВО издание на ЗУТ от 2017 година, с включени изм. и доп. Закон за устройство на територията ... Промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), с които да се ограничат възможностите за заобикалянето на изискванията за изграждане ......