Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Ръководство за опитни счетоводители

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,52
ISBN: 9786197028768
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ели Марова, Христо Досев, Елена Илиева, Аспасия Петкова, Евгени Рангелов, Красимира Гергева и др.
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Ръководство за опитни счетоводители pdf

Описание:

Счетоводни решения:- Издаване на касови бележки за плащания, получени през Пейпал- Признаване на разходи за гориво на нает автомобил, предназначен само за дейността на фирмата- Данъчно третиране на дарения и консигнация на книги- Начисляване на ДДС при продажба на апартаменти, заприходени като продукция- Останало салдо по сметка 401- Процент ДДС за облагане на нощувки в къща за гости- Облагане на търговска дейност през amazon.com- Регистрация по ДДС на 2 дружества с еднакъв собственик и общ оборот над 50 хил. лв.- Нов баланс за закупено ЕТ при открити грешки в осчетоводяването- Начисляване на ДДС при фактуриране на продажба на сграда и земя- Начисляване на ДДС при продажба на автомобил с ползван пълен данъчен кредит- Счетоводни операции при скрито разпределение на печалба и платен 5% данък- Предоставяне на средства на ЕООД от едноличния собственик на капитала му- Счетоводни записвания за парични потоци при погасяване на задължения- Отразяване на фактура за консултантска услуга в дневниците по ЗДДС- Данък дивидент за ЕТ с изплатени средства от касата- Данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на скрито разпределение на печалба- Счетоводно отчитане и документиране на продажба на лотарийни талони- Самоначисляване на ДДС при фактура от френска фирма за услуга за лично ползване- Счетоводни записвания и отразяване в дневници по ЗДДС на възстановен ДДС от чужбина- Отчитане на приходи от услуги, свързани с обучение на водачи на МПС- Протокол по чл. 117 при доставка на части от Холандия- Услуга за белгийска фирма и чл. 21, ал. 2 от ЗДДС- Категория за завеждане на актив периферно устройство- Счетоводни операции при ревизионен акт- Неправилно отразени задължения в счетоводен баланс за предходна година- Начисляване на ДДС при префактуриране на такса, платена към Търговския регистър- Корекция на сгрешена ГДД за 2016 г. на физическо лице- Обезценка на имот и отчитане на начисляването на данъчни временни разлики- Осчетоводяване на закупено рекламно място в Интернет- Отчитане на дистанционни продажби във Великобритания без валиден ДДС номер там- Дължим данък за продажба на апартаменти- Начисляване на лихва при заем от ЕООД към управителя- Прекратяване на регистрацията по ДДСи други!ТРЗ решения:- Сума на удръжка при запор на заплата- Клас прослужено време за пенсионер- Трудов договор за работа на 4 часа по време на неплатен отпуск- Удържане на обезщетение за неспазено предизвестие при напускане- Срок на предизвестие при назначаване на основание чл. 70, ал. 1 от КТ- Документално оформяне на оттеглено предизвестие за напускане- Болничен, започващ от дата, на която служителят е бил на работа- Освобождаване на лице с ТД с изпитателен срок, което е в болничен от 2 месеца- Издаване на УП 2 и УП 3 при напускане- Прекратяване на трудов договoр за лице, работило само 3 часа- Отпуск по чл. 157, т. 3 от КТ и чл. 50 от НРВПО- Възнаграждение на титуляр за заместваща служителка пенсионер- Платен годишен отпуск за лице на трудов договор за 3 часа дневно- Прекъсване на платен отпуск на служител и командироване- Процент нормативно признати разходи за услуга по граждански договор- Право на отпуск за лице със срочен трудов договор- Възнаграждение за платен отпуск - база за изчисление- Осигуряване на управител на ЕООД, осигурен на ТД като учител- Неплатено обезщетение по чл. 220 за съкратен служител- Трудов стаж и осигуряване по време на работа в Германия- Заплащане на транспорт и товаро-разтоварни работи за шофьор в ЕС- Предизвестие за прекратяване на трудов договор от лице с предстоящо пенсиониране- Документиране на 5-дневна работна седмица с труд, полаган през почивните дни- База за изчисляване на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТи други!

...е до 30 дни преди началото на обучението; 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клубoвете към „Алфа Куолити" РЪКОВОДСТВО ЗА ... Прегледаните 6-те най-добри мотоциклетисти (2019 ... ... ... • Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска и битова употреба от ... гр. София 1113 бул. "Цариградско шосе" 125 Блок 1. тел. +359 2 870 03 75 факс +359 2 870 65 17 e-mail iasas{at}iasas.government.bg Ръководство за инвестиране Какво е ЕОЦКП? ОЦКП е съкращението на вропейския орган ... Фирма сключва договор за финансов лизинг... - Портал ... ... ... гр. София 1113 бул. "Цариградско шосе" 125 Блок 1. тел. +359 2 870 03 75 факс +359 2 870 65 17 e-mail iasas{at}iasas.government.bg Ръководство за инвестиране Какво е ЕОЦКП? ОЦКП е съкращението на вропейския орган за ценни книжа и пазари. Това е независим регулаторен орган на вропейския съюз, а седалището му е в Париж. Научете стъпка по стъпка трите лесни начина за създаване на уеб сайт от нулата: 1 - интегрирана среда за разработка (IDE), система за управление на съдържанието 2 (CMS), т.е. WordPress и 3- Site Builders, т.е. Wix и Weebly. Заедно изградихме една платформа за онлайн счетоводни услуги, с цел спестяване на разходите Ви за счетоводни услуги (до 80%) и възможността сами да участвате в този процес. ръководства за начинаещи и опитни счетоводители. За студенти и хора на бизнеса Учениците и студентите, които се обучават по тази специалност ще могат да закупят на ciela.com много важни и ......