Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Търговски закон 2019

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 17 Май 2019 Г.
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,40
ISBN: 9786192261276
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Търговски закон 2019 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Изданието включва Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и новия Закон за защита на търговската тайна, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.В информационното приложение са поместени извлечения и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

...т сключен търговски договор с издателя, който действа по занятие; б ... Новият закон за регистрация на търговски марки в сила от ... ... ... Първият внесен в Народното събрание законопроект за 2019-а е Закон за защита на търговската тайна, става ясно от страницата на НС. Вносител е Министерският съвет. ... (търговски тайни) срещу ... 1. Търговски закон. 2. Закон за търговски ... Актуални промени в Търговския закон - ИК "Труд и право" ... . ... (търговски тайни) срещу ... 1. Търговски закон. 2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 3. Закон за защита на търговската тайна. Информационно приложение А. Търговски закон ... СЧЕТОВОДСТВО бр. 01/2019, година ХХiii 2 залегнала в търговското законодателство, поради което трите етапа на продажбите на консигнация, наречени учредителна, отчетна и ... До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици. Вече са готови заявленията за вписването им. Сборникът е актуализиран към 19 август 2019 г. Съдържание: Търговски закон Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за… Държавен вестник, брой 83 от 22.10.2019 г. С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.. Връзките са към базата данни на Apis Web. За временен достъп проверете тук. Промени в ЗУЕС 2019 г. Регистър на постъпилите предложения ... на търговски ... ЗАКОН за управление на етажната собственост ... Публикуване на Годишен финансов отчет- ГФО и Декларации за неактивност- НЕЗАБАВНО ПУБЛИКУВАНЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ, отложено плащане, над 15 500 ГФО вече публикувани при нас. Краен срок за публикуване на декларации- 30.06.2020, на ... Държавен вестник, брой 99 от 17.xii. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора PDF файл, 593,5 KB, качен на 09.02.2020 ... стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито ... друго лице в предвидените по закон случаи адвокат с изрично пълномощно. прокурист. Заявление . за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч. Г3 ЗАКОН за физическото възпитание и спорта Обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Законът урежда обществените отношения, свързани с развитието и управлението на...