Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правото - традиции и перспективи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,42
ISBN: 9789542826255
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Настоящият сборник е посветен на 25-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По този повод се състоя Юбилейна научна конференция, като материалите от нея са поместени в сборника. Значителният брой участници и предложените материали дадоха възможност да се обособят няколко панела, обхващащи на практика всички области на правната наука: гражданскоправни, публичноправни, международноправни, теория и история на правото и наказателноправни науки.В конференцията, проведена на 19 и 20 септември 2017 г. в Пловдив, взеха участие учени от юридическите факултети и научни институции в страната, както и гости от чужбина и това е безспорен атестат за нейния представителен характер. Темата на конференцията беше „Правото – традиции и перспективи“ и тази широка формула даде възможност за участие на много учени с научни публикации в различни отрасли на правото. Представени са работи както на утвърдени имена в правната наука, така и на млади автори, които публикуват едни от първите си научни разработки. Целта на редакционната колегия бе да даде място в сборника на всички представени научни доклади, като в някои случаи се извършваха необходимите корекции със съдействието на самите автори. Надявам се, че настоящият сборник ще бъде полезно четиво както за преподавателите и студентите, така и за практикуващите юристи.Проф. д-р Венцислав Стояновдекан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

...ация... Хорозов, Г. Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл ... PDF Правно - исторически факултет ... . 26, ал. 2 ЗЗД. // Пазар и право, 2003, № 4, приложение, с. 1; Посочената непрецизност може да бъде забелязана и в мотивите на ТР № 3 от 28 юни 2016 г., ОСГК на ВКС ... УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ В Ъ П Р О С Н И К ПО " С О Ц И О Л О Г И Я НА П Р А В О Т О " 1. Юридическият позитивизъм и социологията на правото. 2. Научният форум ... | Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" ... . Юридическият позитивизъм и социологията на правото. 2. Научният форум под мотото „Правото - традиции и перспективи" е кулминацията на тържествата по повод 25 години от основаването на Юридическия факултет. Право в политиката и юриспруденцията се нарича система от социални правила и норми, които потвърждават, забраняват или разрешават определен вид поведение или взаимоотношения между хора или организации. 5.2. Официални и неофициални (според това дали са създадени от държавата). 5.3. Преки и косвени (според значението си): 5.3.1. Преки (основни) - те са такива, защото Същите традиции са били движеща сила при уреждането на възникналите проблеми и отношения в етапа на неписаното право, което идва да покаже, че тяхното значение е било много голямо, а заради ......