Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Семеен кодекс и Закон за наследството - 2019

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,25
ISBN: 9789542824268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Венцислав Л. Петров - съставител
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Семеен кодекс и Закон за наследството - 2019 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Изданието включва:Семеен кодекс (2009);Семеен кодекс (1985) ;Семеен кодекс (1968) ;Закон за лицата и семейството;Закон за закрила на детето ;Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;Закон за защита от домашното насилие ;Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие;Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;Граждански процесуален кодекс (извлечение) ;Закон за наследството ;Закон за гражданската регистрация ;Тълкувателни актове на ВС и ВКС;

...ен сборник за учебна подготовка и решаване на казуси ... СЕМЕЕН ЗАКОН И ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО / 2018 - ВЕНЦИСЛАВ Л ... ... . Сборникът „Граждански закони" е създаден специално за студентите по право и младите юристи. Той систематизира и представя нормативната уредба по отрасли ... Семеен кодекс и закон за наследството. Сборник нормативни актове Автор: Съставител и авто ... Семеен кодекс и Закон за наследството 2018 от Венцислав Л ... ... . Сборник нормативни актове Автор: Съставител и автор на бележките гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров. Цена: 6.32 лв. Отстъпка: 1.58 лв. (20.00 %) Монографии и книги. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите на наследника. С.: Сиела, 2016 (монография, 272 стр.). isbn: 978-954-28-2012-3 ; Семеен кодекс и Закон за наследството. Сборни нормативни ... Публикации с етикет 'Семеен кодекс' 11 May 2020 Иск за отмяна на дарението поради недаване на издръжка, чл.227, ал.1, б."в" ЗЗД СЕМЕЕН КОДЕКС 2009 год. И СЕМЕЕН КОДЕКС 1985 год. - ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ, СЪПОСТАВКА НА ТЕКСТОВЕТЕ И СЪСТАВИТЕЛСТВО - ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д.Ю.Н. ЦАНКА ЦАНКОВА - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме ... Кодекс на международното частно право ... Закон за кадастъра и имотния регистър ... Закон за корпоративното подоходно облагане. Семеен кодекс. Закон за наследството. Семеен кодекс (СК): Чл. 28 за дяловете на съпрузите при прекратяване на режима на СИО. Чл. 44, ал.1 - относно причините за прекратяване на брака. Чл. 74 - за родството по права и съребрена линия. Семеен кодекс (Закон за българските лични документи , Закон за предучилищното и училищното образование , Закон за счетоводството , Кодекс на международното частно право , Закон за данък върху добавената стойност ... Семеен кодекс (СК) | Управление и разпореждане с имуществото на детето Чл. 130. (3) Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги ......