Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Кодекс за социално осигуряване 2017

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,24
ISBN: 9786192260149
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Кодекс за социално осигуряване 2017 pdf

Описание:

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване - Кодекс за социално осигуряване, Закон за установяване на трудов и осигу¬рителен стаж по съдебен ред, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. в частта, уреждаща определянето на минималния и максималния размер на осигурителния доход, размера на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете, минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" и др. В информационното приложение са поместени извлечения от Закона за здравното осигуряване – в частта за здравноосигурителните вноски, и от Закона за здравето – в частта за медицинската експертиза. Включен е и справочник на международни договори и актове на правото на Европейския съюз в областта на социалната сигурност.

...кември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г ... Кодекс за социално осигуряване | Българското прецедентно право ... . - с по 1 месец за всяка календарна година до ... семинари по счетоводство 2017 и счетоводни семинари 2017, семинар годишно приключване 2015 семинари данъци 2017 и семинари за промените в Кодекса за социално осигуряване 2017, счетоводни и данъчни семинари, семинари за ... 1. Кодекс за социално осигуряване. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (и ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ИЗМЕНЕН - 13 Ноември 2012г ... ... ... 1. Кодекс за социално осигуряване. 2. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (извлечение) 3. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. - 340 лв. Кодекс за социално осигуряване - пълен текст ... Най-новия Кодекс за социално осигуряване вижте тук >>> ... бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходи за работа без трудово правоотношение. КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. ... в сила от 1.01.2017 г., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г. (*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на измененията на КСО с ДВ, бр. 34 от ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) ДВ. бр. 7 от 24 Януари 2012г. Правилник за майчинство и работа. Кодекс на труда 1986 г., последно изменен през 2017 г. / Labour Code 1986, last amended in 2017 Кодекс за социално осигуряване от 2003 г., последно изменен през 2014 г. Издателство "Сиела" представя първо издание от 2017 г. на сборник с норматични актове "Социално и здравно осигуряване". Съдържание: Социално осигуряване 1. Кодекс за социално осигуряване - КСО 2. От 1 юли 2017 г. заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване се подава лично от лицето в избрано от него териториално поделение ... Цена: 20.00 лв. Книга. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Кодекс за социално осигуряване - КСО 2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - НПОС 3. НОВ КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ nadia61 29.07.2015 10:54 Здравейте, имам следното питане - по новоприетия КСО на 28.07.2015 г. Социално и здравно осигуряване 2017 (2017) - оферти с цени, най-евтино 18,00 лв. Виж онлайн магазини за Книги с намаления, описания, оценки и коментари. Цени в Лв за Социално и здравно осигуряване 2017 (2017) и пълна характеристика. Архив за етитет: Кодекс за социално осигуряван Основен принцип за дължимост на осигуровки върху доходи Публикувано на 09.05.2014 , автор Константин Стоянов автор: Ваня Иванова. В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ......