Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни актове

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,24
ISBN: 9789542825173
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Социално и здравно осигуряване 2018 - Сборник нормативни актове epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Кодекс за социално осигуряване – КСО 2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – НПОС 3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – НООСЛБГРЧМЛ 4. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване – НПОПДОО 5. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица – НОИПОБ 6. Наредба за работното време, почивките и отпуските – НРВПО 7. Наредба за структурата и организацията на работната заплата – НСОРЗ 8. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – НЕВДПОВ 9. Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност – Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. 10. Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „гарантирани вземания на работниците и служителите“и за обмен на информация​ ­– НРИОВРЗОВВФГВРСОИ 11. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране – НКТП 12. Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониранеЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 1. Закон за здравното осигуряване – ЗЗО 2. Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ – НОПДМП

...гуряване за 2010 г. Съставител и анотация: Нина Гевренова ... Социално и здравно осигуряване 2018 | Ozone.bg ... . ... Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва както като учебно помагало от ... Спогодби за социална сигурност. Двустранни спогодби ... СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - СБОРНИК НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ... ... ... Спогодби за социална сигурност. Двустранни спогодби за социално осигуряване. Международни договори по които Република България е страна. Коментар по задължителното пенсионно осигуряване: Отпускане на пенсии и добавки по част първа от Кодекса за социално осигуряване - Изменения и допълнения в част първа на КСО през 2018 г. - 2019 г. Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравното осигуряване и може да се използва . ... Социално и здравно осигуряване 2019 Дължимост на вноски за здравно и социално осигуряване по договор за работа без трудово правоотношение, с възложител търговско дружество Тип на документа: авторски материал Социално и здравно осигуряване 2014. Сборник нормативни актове - онлайн книжарница за книги Други нормативни актове; ... Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.) ... цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ......