Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,48
ISBN: 9786191980598
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Тодор Тодоров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство pdf, който ще намерите тук

Описание:

Налице е многобройна, разнообразна, а и много често противоречива, както съдебна, така и прокурорска практика, свързана с прекратяването на наказателното производство на досъдебната фаза, и контролът над тази дейност. Това налага същата да бъде прегледана и обобщена, като се направи опит да се изведат конкретни законосъобразни насоки, които да бъдат следвани при осъществяването на правомощието на прокурора при прекратяване на наказателното производство и контрола над тази дейност от оправомощените за това субекти. Настоящият труд няма претенциите за всеобхватност по поставените въпроси, нито за безспорната правилност на изведените правни положения. Целта е да се улеснят практикуващите юристи в дейността им по изследвания въпрос, да се предложат законодателни промени за подобряване на нормативната уредба, така че да се охранят правата на засегнатите от тази дейност лица, включително да се обогати светогледа на студентите в специалност "Право" при изучаването на този институт, тъй като са разгледани хипотези от практиката, за които няма изрична нормативна уредба на този институт, а решенията им са намерени чрез тълкуване на нормите на НПК и прилагането им по аналогия на закона.

...то производство по ДП №560/2017 по описа на РУ- Кърджали за престъпление по ... Определение по Наказателно дело 333/2012г. ... ... "Той каза, че и в момента има съдебен контрол върху някои актове на прокуратурата, а по отношение на актовете за досъдебно производство - имало инстанционен контрол в прокуратурата. Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отк ... Съдебният контрол над отказите за образуване на досъдебно ... ... . Наблюдаващите прокурори, издали постановления за прекратяване или отказ за образуване на досъдебно производство за престъпления, свързани с наркотични вещества, в едномесечен срок от ... постановлението на прокурора за спиране на наказателното производство. В хипотезата, когато наказателното производство се спира на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК и има 5 Немислимо е например да се обжалва постановлението за прекратяване на наказателното производство, ако преди това пострадалият не е бил информиран. Деянието е довършено на 23.04.2004 г., досъдебното производство е от 2005 г., т.е. разследването е започнало по стария НПК и за сроковете за разследване се прилага той. А СРС не могат да се ползват извън целите на наказателното производство и на националната сигурност", коментира Красимир Манов. ... 01.2020 с постановлението на прокурора за спирането му ... Разширяването на съдебния контрол над работата на прокуратурата ще отнеме лоста, който тя често използва неправомерно и който превръща главния прокурор в една от най-силните институции в ... По допустимостта на жалбата: Предпоставките за допустимостта на жалбата срещу постановлението за прекратяване на наказателното производство се съдържат в разпоредбата на чл.243, ал.6 от НПК ... Съдът обаче намира, че постановлението за прекратяване на наказателното производство и в частта за престъпление по чл.343, ал.1, б."а" вр. с чл.342, ал.1 от НК във връзка с причинени на ......