Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Административно право и процес - 2018

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: Октомври 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,22
ISBN: 97895428​​22769
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Димитър Костов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Административно право и процес - 2018 проф. д-р Димитър Костов epub книги безплатно

Описание:

Под съставителството на проф. д-р Димитър КостовАдминистративното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.Проф. Д. КостовАДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОI. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТКонституция на Република България (Извлечение)Закон за администрациятаЗакон за държавния служителЗакон за местното самоуправление и местната администрацияЗакон за висшето образованиеЗакон за развитие на академичния състав в Република БългарияПравилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република БългарияII. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯКонституция на Република България (Извлечение)Закон за административно-териториалното устройство на Република БългарияЗакон за териториалното деление на столичната община и големите градовеIII. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕКонституция на Република България (Извлечение)Закон за съдебната власт (Извлечение)Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продобито имуществоЗакон за омбудсманаЗакон за отговорността на държавата и общините за вредиАДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕСКонституция на Република България (Извлечение)Административнопроцесуален кодексЗакон за административните нарушения и наказания

...н поръчка с експресна доставка! - Страница 3 Административен процес, 2018 г ... Административен процес | Лекции по Право ... .| проф. д-р Лазаров К., проф. д-р Тодоров Ив. шесто преработено и допълнено издание, Сиела, с измененията на АПК от септември 2018 ПОКАНА. Център за книгата представя „Учебно помагало по административно право и административен процес" от проф.Райна Николова, дн на 3 октомври 2018 г. от 11.00 ч. в книжарницата на корпус i ... store.bg - Административно право и процес 2018 - книга ... .Райна Николова, дн на 3 октомври 2018 г. от 11.00 ч. в книжарницата на корпус i в Нов български университет. Административно право и процес. ... актове от други правни актове във ведомствата* Ekaterina Baksanova. October 23, 2018. ... които правят статия особено актуална и за съвременното административно право. ... Научи повече за книгата "Административно право и процес 2020" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. четвъртък, 02 август 2018 Конкурс за академична длъжност "Професор", професионално направление „Право (Административно право и процес)" 3.6, обявен в ДВ, бр. 30/ 3 април 2018 г. науки" на ЮФ на УНСС по научна специалност „Административно право и административен процес", професионално направление 3.6 Право, с научен ръководител проф. д-р Любен Караниколов.  Административно право-13.02.1996 г. ИЗПИТ-11.03.2006 г. У4бник-административно право и администативен процес-Кино Лазаров Тема 14 -кьм последниа вьпрос-Административна принуда пониатие и видове: При ТЕСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС. Тук можете безплатно (след регистрация) да свалите помощен материал, споделен от ваши колеги.Препоръчително е да проверите сваления файл с антивирусна програма. Кино, реклама и шоубизнес; Когнитивна наука и психология; Медии и комуникация; Музика; Национална и международна сигурност; Нова българистика; Политически науки; Право; Природни науки...