Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наказателно-процесуален кодекс. Посл. актуализация ДВ, 62 от 9 август 2016 г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,86
ISBN: ---
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Наказателно-процесуален кодекс. Посл. актуализация ДВ, 62 от 9 август 2016 г. epub книги безплатно

Описание:

...лния ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2017 г ... Държавен вестник ... . Наказателно-процесуален кодекс от 1952 г. Наказателно-процесуален кодекс от 1974 г. Наказателно-процесуален кодекс от 2005 г. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 29.04.2006 г. Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм.  НПК ІІ семестър дата за изпит 2 ... 【Наказателно-процесуален кодекс. Посл. актуализация ДВ, 62 ... ... . Наказателно-процесуален кодекс от 2005 г. НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС. В сила от 29.04.2006 г. Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм.  НПК ІІ семестър дата за изпит 2 , 3 .06. - 8,30 3 въпроса от всяка част по един въпрос 11 Способи за доказване. Доказателство, доказателствени средства и способи за доказване. Доказателство - факт о Документ от документите ... 28.12.2016г. Компенсации. На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по ... Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) ... (Отм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който чрез използване на документ с ... ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм ... 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв; 5. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г ... (2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС /vii част/ ... В Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ДВ, бр. 103 от 2004 г.) в § 44 думите "чл. 304" се заменят с "чл. 306". ... бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр ... ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. Новото издание на сборника с нормативни актове може да видите тук.. Петнадесето актуализирано издание към 9 април 2015 г., част от поредицата „Джобни издания" на ИК „Сиби". Представена е уредбата на наказателния процес. 1 Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС Обн., ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., в ... за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм ......