Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закони за собствеността 15. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,27
ISBN: 9789547309197;
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

книги Закони за собствеността 15. издание epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост. В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...делието, храните и горите ... PDF ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ... ... Закон за собствеността и ползването на земеделските земи docx файл, 846,5 kb, качен на 08.10.2018 ... Обществени поръчки до 15.07.2017 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Отразена деноминацията от 5.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г., изм ... 1. издание към 15 ма ... store.bg - Книги - ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ... ., изм ... 1. издание към 15 май 2018 г. ... В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес - възстановяване на собствеността върху някои магазини ... За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е предвидено друго. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Ново! Кодекс за социално осигуряване 2 13 С01 28. актуализирано издание към 15 май 2020 г. Библиотека закони - АПИС, т. 12, р. 2, № 63 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Отборът на Област Перник спечели състезанието за знания "Моят град е моята крепост" за Югозападна България Министър Николай Нанков ще бъде в Кюстендил за втория полуфинал на кампанията на МРРБ „Моят град е моята ... Закони за собствеността. 11. изданиеВ изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защ Цена: 4.50 лв. Книга. Искам да получавам съобщения за специални предложения, отстъпки и събития на Helikon.bg Закони за собствеността. издателство: СИБИ. isbn: 978-954-730-413-. започната: 2007-05-08. завършена: 2007-05-10. 9. издание. ... 9. издание към 15 май 2007 г. страницата е разгледана 484 ... Настоящото издание е допълнение към сборника "Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството", издаден през месец февруари 2003 г. Включени са нови 118 съдебни практики. Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. ... попр. ДВ. бр.37 от 15 Февруари 1947г., ... т. 1 от преходните правила на Закона за собствеността - Изв., бр. 92 от 16 ноември 1951 г. ... Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Изданието включва:Закон за обществените поръчкиПравилник за прилагане на Закона за ... Предпоставките за промяна на вписания в акта за раждане пол на лицето следва да се изведат от характера на признатите и защитавани в чл. 8 от ЕКЗПЧ лични права, като се отчете сериозността на ... Пример за това е разпоредбата на чл. 15, ал. 2, т. 4 от Закона, според която Председателят на НСИ внася за утвърждаване от Министерския съвет приетата от Централната комисия по преброяването ......